asdas

Dil saýlamak

Önümler

201/304/316/2205/2507 / 310S Poslamaýan Polat Altyburçly Bolt

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB30, DIN931, DIN933, GB5783, GB5785, GB5786, ISO4017, ISO4018, ISO4014, DIN5783, DIN5782, ANSI B18.2.1, GB29.2, JIB1180,
 • Material:
  201, 304, 316, 304L, 316L, 2205, 2507, 310S, 321, 904L, 667,
 • Baha:
  A2-70, A4-70, A4-80, A2, A2-80, A2-50, A4, A4-50, F593H, F593D, F593C,
 • Nominal diametri:
  M3-M56, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 1-1 / 4
 • Pit:
  0.5-50
 • Uzynlyk:
  3/8 - 240 (435)
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňkler, ak reňk, ýagtylygy ýuwuň, Passiwasiýa, mumyň gulplama, ýagyň garşysyna
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Poslamaýan polatdan altyburçly baş boltlar, poslamaýan polatdan altyburç kelleli nurbatlar hem diýilýär, poslamaýan polatdan ýasalýar.Poslamaýan polatdan altyburç boltlar poslamaýan polatdan ýasalan nurbat simden ýasalan altyburç boltlardyr.Poslamaýan polat altyburçly nurbatlarda poslamaýan polat 201, poslamaýan polat 304, poslamaýan polat 316 we ş.m. bar.Poslamaýan polatdan altyburçly nurbatlaryň dürli materiallaryna görä, altyburçly nurbatlaryň bahalary hem tapawutlanýar, material näçe gowy bolsa, bahasy şonça-da ýokarydyr.

  Poslamaýan polatdan altyburç kelleli nurbatlar, poslamaýan polatdan berkidiji seriýadaky iň köp ýaýran görnüşdir.Önümiň poslama garşylyk talaplary we ýokary ýerüsti gutarnykly talaplary bolan ýerlerde hoz bilen bilelikde ulanylýar.Poslamaýan polatdan altyburçly nurbatlar, adatça, doly we ýarym dişlerde bolýar, ýarym diş önümleri bolsa hasa ýarym diş we inçe taýak ýarym dişlere bölünýär.Poslamaýan polatdan altyburçly baş nurbat materialynyň önümçiligi, adatça SUS304 we SUS316 iki ulanylýar.Salgylanma standarty: DIN933 931 GB / T5783 5782 ISO4017 4014 JISB1180.Salgylanma derejesi: A2-70, A4-70, A4-80, A2, A2-80, A2-50, A4, A4-50, F593H, F593D, F593C we ş.m. Poslamaýan polatdan daşarky altyburç bolt materiallary esasan ulanylýan austenitik SUS302 , SUS304, SUS316, SUS316L we pes nikel 201 we ş.m.

  Poslamaýan polatdan altyburçly baş boltlary satyn almak, “Aozhan” nurbat öndürijisi, siziň bilen maslahatlaşmagyňyzy we poslamaýan polatdan altyburçly boltlaryň kotirovka sanawyny almagyňyzy haýyş edýäris.

  Poslamaýan polatdan altyburç kelleli boltlaryň artykmaçlyklary:

  1. Saýlanan material, material wepalylyk, hiliň kepili

  2. Pos we poslama garşylyk, güýçli we çydamly, doly kategoriýalar

  3. Threadüplük düşnükli, önümiň gabygy ýok, daşky görnüşi arassa we tekiz

  4. simpleönekeý işlemek, amatly we çalt, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Bütewilik hyzmaty: "ilki bilen müşderi, öňe geç" düşünjesine eýermek, berk hil gözegçiligi

  2. Önümçilik kepilligi: zawod 10,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 200-den gowrak gaýtadan işleýän enjam we ýeterlik inwentar

  3. qualityokary hilli we arzan baha: 10 ýyllyk önümçilik tejribesi, amatly proses, ýetişen tehnologiýa, köp mukdarda we ajaýyp baha

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Altyburçly baş boltlaryň ulanylyşy:

  Poslamaýan polatdan ýasalan alty bolt iň köp ulanylýan görnüşdir.A we B derejeli boltlar, gurnama takyklygy talap edilýän we uly zarbalara, yrgyldylara ýa-da üýtgeýän ýüklere ýol berilýän möhüm ýagdaýlarda ulanylýar.C derejeli boltlar, ýerüsti birneme gödek we gurnama takyklygy ýokary bolmadyk ýagdaýlarda ulanylýar.Boltlardaky sapaklar, adatça, gaty sapaklar we adaty sapaklardyr.Günbatar Aziýanyň adaty sapak boltlary has gowy öz-özüni gulplamak häsiýetine eýedir we esasan inçe diwarly böleklerde ýa-da zarba, yrgyldy ýa-da üýtgeýän ýüklere sezewar bolan ýagdaýlarda ulanylýar.Umumy boltlar bölekleýin sapaklardan ýasalýar we doly sapakly boltlar esasan gysga nominal uzynlygy we has uzyn sapaklary talap edýän boltlar üçin ulanylýar.Deşikli boltlar, bolt gulpy zerur bolan ýerlerde ulanylýar.Çukurly deşikleri bolan boltlar birleşdirilen bölekleriň özara ýagdaýyny takyk kesgitläp biler we transvers güýçler sebäpli döreýän gyrkma we ekstruziýa çydap biler.

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler