asdas

Dil saýlamak

Önümler

304/316 / 316L Poslamaýan polatdan altyburç rozetka hasaplaýjy kelleler

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN7991, ISO10642
 • Material:
  304,316,316L
 • Baha:
  A2-70, A4-70, A4-80, A2, A4
 • Nominal diametri:
  M2-M16
 • Pit:
  0.4-2
 • Uzynlyk:
  3-120
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, çyrany ýuwuň, ýagtylygy ýuwuň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Altyburçly rozetka kellesi nurbatlary, tekiz käse rozetka kellesi nurbatlary, tekiz kelleli nurbatlar, kellä geýilýän baş rozetka nurbatlary, hasap kellesi rozetka kellesi nurbatlary diýlip hem bilinýär.Kellesi konus, ortasy bolsa altyburç altyburçlykdyr.Gurlandan soň, nurbadyň kellesi gurnama ýüzüne ýerleşdirilip bilner we üstü tekiz we owadan.Hasaply kelläniň rozetkasynyň kellesi nurbatynyň kellesi, uly tork ulanyp bilýän we altyburçly boltuň ornuny tutup bilýän ýokary birikme güýjüne eýe bolan komponente ýerleşdirilip bilner.Köplenç ykjam gurluş we tekiz görünmek zerur bolan bogunlarda ulanylýar.

  Alternatiw standartlar: DIN 7991 - 1986 DIN EN ISO 10642 - 2004 DIN EN ISO 10642 - 2013

  Takmynan standart: GB / T 70.3 UNI5933

  Goşmaça material: SUS304 SUS316 2205 2507 we ş.m.

  Önüm aýratynlyklary: ýokary takyklyk, berkitmek we sökmek aňsat, burçy süýşmek aňsat däl, tekiz we owadan

  Programma pudagy: tehnika, ýel energiýasy, elektrik energiýasy, elektronika, aragatnaşyk we beýleki pudaklar üçin amatly

  Nähili ulanmaly: Allen wenç

  Howpsuzlyk çäreleri: Bükmek üçin dogry tork ulanyň, aşa gysmaň

  Umumy standartlar: ISO10642, GB70.3, UNI5933

  Poslamaýan polatdan altyburç hasaplaýjy baş boltlaryň artykmaçlyklary:

  1. qualityokary hilli çig mal, berk gözegçilik, hiliň kepili

  2. Geýmäge çydamly we çydamly, çyglylyga garşy, pos ýok, owadan we amaly

  3. Threadüplük düşnükli, güýç hatda süýşmek hem aňsat däl

  4. Önüm ýokary hilli ussatlyk bilen tekiz we burunsyz

  5. Çykdajylary tygşytlamak üçin gurallar bilen çalt gurnap boljak adaty içki altyburçlyk

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: 10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

  2. Terezisi: ösen enjamlary ulanmak bilen önümçiligiň hili kepillendirilýär

  3. Bahasy: Asyl zawoddan üpjünçilik, uly önümçilik kuwwaty, köp mukdarda we ajaýyp baha

  4. Hyzmat: Müşderiniň meselelerini öz wagtynda çözmek üçin 24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan altyburç hasaplaýjy kelleleri ulanmak:

  Poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy kelleler, esasan, birikdirilmeli bölekleriň üstüni tekizlemeli ýa-da zatlary petiklemezden talap edilýän ýagdaýlarda ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler