asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy nurbat

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB846
 • Ady:
  Hasaplaýjy nurbat
 • Material:
  poslamaýan polat / 304/316 / 316L / 321 / 310S / 667
 • Baha:
  A2-70 / A3 / 20H
 • Nominal diametri:
  ST1.9-ST6.3
 • Diş çukury:
  0.8-1.8
 • Uzynlyk:
  6-100
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy nurbadyň beýany

  Haç hasaplaýjy nurbat, nurbatyň bir görnüşi, kellesi tekiz kelle, şeýle hem hasap kellesi ýa-da ýarym hasaplaýjy kellesi.Umumy hasaplaýjy baş nurbatlaryň kellesi, GB / T846-1985 milli standart belgisi.hasaplaýjy nurbatlar, adatça, nurbatyň siminiň piroglary bolup, dişleri togalanandan soň emele gelýär, silindr görnüşli, kellesi nurbatyň gapdalyndaky ýapgyt ýer ýaly tekiz, şonuň üçin nurbatyň nurbatyna ýa-da beýleki zatlara berk ýapylyp bilner. .Nanning Aozhan Apparat, esasan, 201 304 316 316L ýaly poslamaýan polatdan ýasalan nurbatlary öndürýär, doly spesifikasiýalary, köp sanly goldaw goldawy, satyn almak üçin tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy nurbadyň artykmaçlyklary

  1. Kiçijik nurbat momenti

  2. Uly gulplama güýji

  3. Öz-özüňi gulplamak

  4. gowşatmaga garşy we arzan bahadan

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: on ýyldan gowrak wagtlap berkidiji önümçilik, ösen tehnologiýa

  2. Hyzmat: size hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemek üçin hünärmen tehniki toparymyz bar

  3. Özbaşdaklaşdyrma: mugt özleşdirmek programmasy, müşderini kanagatlandyrmak

  4. Satuwdan soňky hyzmat: önümiň hili bilen baglanyşykly islendik mesele, mugt girdeji we alyş-çalyş

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy nurbady ulanmak

  Hasaplaýjy nurbatlar köplenç elektrik enjamlarynda, elektronik enjamlarda, mehaniki enjamlarda, durmuş enjamlarynda, sanly önümlerde, suw tygşytlaýyş taslamalarynda, abatlaýyş işlerinde we ş.m. ulanylýar, hasaplaýjy nurbatlar adatça netijeliligini ýitirmän aýrylyp ýa-da täzeden girizilip bilner. dyrnaklardan has uly güýç berýär, gaýta-gaýta ulanyp bolýar.Önüm materialynyň üstünde hasaplaýjy nurbatlar ulanylýar, kellesi doly gark bolup biler, nurbatyň kellesi päsgelçilikde rol oýnamaz

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler