asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylar

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB93, ANSI B18.21.1, GB93-87, GB93-76, GB / T94.1-87
 • Ady:
  poslamaýan polat pru springina ýuwujylar
 • Material:
  2205, 304, 316, 321
 • Baha:
  A2 、 A3 、 D6
 • Nominal diametri:
  M3-M45
 • Faceerüsti bejermek:
  ýagtylygy ýuwmak, passiwasiýa
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylaryň beýany

  Poslamaýan polatdan we uglerod polatdan, poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylar, GB / T94.1-87 standart pru springina ýuwujylar, standart 2-48mm adaty görnüşli bahar ýuwujylaryň spesifikasiýasyny kesgitleýär.Poslamaýan polat pru springina ýuwujylaryň poslama garşylygy, pos garşylygy we ş.m. aýratynlyklary bar, esasy maksat hozuň gowşamagynyň öňüni almakdyr.Nanning Aozhan Apparat, esasan, 201/304/316 poslamaýan polat pru springina ýuwujylary, doly spesifikasiýalary, ýöriteleşdirilen goldawyň köp görnüşini öndürýär, maslahat üçin bize ýüz tutuň!

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylaryň artykmaçlyklary

  1. Örän poslama garşy

  2. Owadan görnüş

  3. Arzan bahasy

  4. Gurmak aňsat

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: Önüm bilimlerine jogap bermekde baý tejribesi bolan nurbat pudagynda 10+ ýyl hyzmat

  2.Skale: taýýar önümler ammary 10000㎡, nokat 3000+ tonna, harytlaryň ýeterlik üpjünçiligi

  3. Hyzmat: ýeterlik aksiýa, milli logistika üpjünçiligi, amatly we çalt

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylary ulanmak

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylar, umumy mehaniki önümlerde ýük göteriji we ýük götermeýän gurluşda giňden ulanylýar, arzan düşmek, ýeňil gurnamak, ýygy-ýygydan gurmak we aýyrmak üçin amatly, gowşamagyň öňüni almak üçin ulanylýar.Mysal üçin, hereketlendirijini maşyn bazasyna birikdirýän bolt, adatça pru springina ýuwujylary goşmalydyr, sebäbi bahar ýuwujy ýok bolsa motor titremesi, hoz gowşar.Berkidijileriň enjamlarynda yrgyldy bilen umumy bahar ýuwujylary bar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler