asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylar

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN436
 • Ady:
  poslamaýan polat kwadrat ýuwujylar
 • Material:
  201, 304, 316
 • Baha:
  140HV
 • Nominal diametri:
  Φ6-Φ24
 • Faceerüsti bejermek:
  ak ýuwmak
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylaryň beýany

  Tekiz ýuwujylar tegelek bilen çäklenmän, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner, adatça dürli şekilli inçe bölekler.Perde diwary üçin poslamaýan polat inedördül ýuwujylar ýaly, esasan syzmagyň, izolýasiýa etmegiň, basyşyň gowşamagynyň ýa-da ýaýramagynyň öňüni almak üçin, birikdirilen bölekleriň üstüni goramak üçin rulmanyň üstündäki gysyjy stresleri azaltmak üçin ulanylýar.Aozhan berkidiji öndürijiler esasan 304/316 poslamaýan polat kwadrat ýuwujylary öndürýärler, doly spesifikasiýalary, giň gerim, özleşdirmegi goldaýarlar, maslahat üçin tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polatdan ýuwýanlaryň artykmaçlyklary

  1. Poslama we pos garşylygy, gowy möhürlemek

  2. Hoz bilen enjamyň arasyndaky basyşy azaltmak

  3. Aragatnaşyk meýdanyny giňeltmek, bölekleri zeperlerden goramak

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: 10+ ýyl bäri poslamaýan polat inedördül ýuwujy berkitme önümçiligine üns berýäris

  2. Özbaşdaklaşdyrma: ýetişen proses tehnologiýasy, standart däl özleşdirme

  3. Hyzmat: çalt jogap, ikinji gezek eltip bermek, amatly we çalt

  4. Satuwdan soň hyzmat: 24 sagat onlaýn müşderi, soraglaryňyza islän wagtyňyz jogap beriň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylaryň ulanylyşy

  Poslamaýan polat inedördül ýuwujylar dürli ýükleriň aşagynda elastik deformasiýa döredýär, şeýlelik bilen gurluşyk desgalarynyň syzmagynyň we syzmagynyň we şok siňdirilmeginiň we buferlenmeginiň öňüni almak üçin berk berkidiji möhür oýnaýar.Gowşamagynyň öňüni almak üçin hozuň we adapteriň güýç meýdanyny ulanyň.Aerleşiş roly hem bar.Gurluşyk meýdançasyndaky programmalaryň köpüsi.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler