asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan bolt

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB799
 • Material:
  304 poslamaýan polat
 • Nominal diametri:
  M10-M48
 • Diş çukury:
  1.5-5
 • Uzynlyk:
  50-400
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltyň beýany

  Poslamaýan polat labyr boltuna poslamaýan polatdan öňünden gurlan nurbatlar hem diýilýär, labyr boltuny berkidilen labyr boltuna, hereketli labyr boltuna, ulaldyjy labyr boltuna we ýelimleýji labyr boltuna bölüp bolýar, poslamaýan polat j çeňňek boltlary, poslamaýan polat L görnüşli labyr bolt, poslamaýan polat 9 görnüşli labyr bolt, poslamaýan polat U görnüşli labyr bolt, poslamaýan polatdan ýasalan çeňňek görnüşli bolt we ş.m. özleşdirmek üçin, maslahatlaşmak üçin tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltyň artykmaçlyklary

  1. Güýçli uýgunlaşma, amaly giň

  2. Has aňsat gurnama we roman dizaýny

  3. Has ýokary öndürijilik bilen, ulanyş derejesini ep-esli ýokarlandyryň

  4. Howanyň, suwuň, kislotanyň, duzuň azalmagyna ýa-da beýleki serişdeleriň poslamagyna garşy durmak ukyby bolan polat boltlar

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: 10 ýyllyk önümçilik tejribesi, ýetişen önümçilik prosesi

  2. Özbaşdaklaşdyrmak: hünär tehniki hyzmatlaryny bermek

  3. Güýç: Dünýäniň iň gowy 500 hyzmatdaşy

  4. Hil: berk hil gözegçiligi, önüm şahadatnamasyny beriň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan labyr boltuny ulanmak:

  Gämi bolt, esasan, binany we binalary agyr tehnikany düzeltmek üçin prefabrik binalary öndürmekde ulanylýar.Poslamaýan polatdan ýasalan bolt, sement binýadynda öňünden gurlan maşynlar we enjamlar üçin ýörite gömülendir.Adatça demir ýollar, awtoulag ýollary, elektrik energiýasy kärhanalary, zawodlar, magdanlar, köprüler, diň kranlary, uly polat desgalar we uly binalar ýaly infrastruktura ulanylýar.Güýçli berkligi bar.

  Programma diagrammasy

  Programma-diagramma

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler