asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan kebelek hozy

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN315AF
 • Ady:
  poslamaýan polat kebelek hozy
 • Material:
  304, 316, 321, 667
 • Baha:
  A2, A2-50, A3, A4-50
 • Nominal diametri:
  M3-M12
 • Diş çukury:
  0.5-1.75
 • Diş dişiniň görnüşi:
  gödek dişler
 • Faceerüsti bejermek:
  ak ýuwmak, tebigy reňk
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan kebelek hozy

  Kebelek hozy sowuk sözbaşy kebelek hozy, prosese görä kebelek hozy guýmak we möhür basýan kebelek hozy, görnüşine görä inedördül ganatyň we tegelek ganatyň iki esasy görnüşine bölünip bilner.Kebelek hozy dürli pudaklarda uly rol oýnaýar, kebelek hozy köp hoz bilen deňeşdirilende has ykjam, daşky görnüşi hem has owadan we owadan, üýtgeşik görnüşi sebäpli kebelek hozy, kellesi uzalýan görnüş owadan kebelege meňzeýär, şonuň üçin kebelek hozy diýilýär.Nanning Aozhan enjamlary esasan 201/304/316 poslamaýan polatdan kebelek hozy öndürýär, doly spesifikasiýalary, ýeterlik inwentar, özleşdirmegi goldaýar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan kebelek hozynyň artykmaçlyklary

  1. Iň gowy görülýän materiallar, hiliň kepili

  2. izolýasiýa we magnit däl, pos we poslama garşylyk

  3. Gaýtadan ulanylýan, uzak hyzmat ömri

  4. Easyeňil gurnamak we sökmek, çalt gurluşyk

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Abraý: Köp ýyllaryň dowamynda köp kärhanalar bilen durnukly hyzmatdaşlyk

  2. Hyzmat: her bir müşderä hyzmat etmek üçin ilki bilen müşderi düşünjesine eýermek

  3. Standart: Duz sepmek synagy GB12335 standartyna laýyklykda berk ýerine ýetirilýär

  4. Kepillik: Hünärment edaralarynyň ygtyýarlylygy we önümiň doly kwalifikasiýasy

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan kebelek hozy

  Kebelek hozy gurmak we sökmek aňsat, gönüden-göni el bilen nurbat edilip bilner, kebelek hozy izolýasiýa, magnit däl, poslama garşy, owadan, hiç haçan pos we beýleki ýokary hilli aýratynlyklara eýe.Lukmançylyk enjamlary, ýel energiýasy, howa giňişligi, ofis enjamlary, nebithimiýa senagaty, elektronika, aragatnaşyk, gämi we ş.m. giňden ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler