asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan kebelek hozy

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN315AF
 • Ady:
  poslamaýan polat kebelek hozy
 • Material:
  304, 316, 321, 667
 • Baha:
  A2, A2-50, A3, A4-50
 • Nominal diametri:
  M3-M12
 • Diş çukury:
  0.5-1.75
 • Diş dişiniň görnüşi:
  gödek dişler
 • Faceerüsti bejermek:
  ak ýuwmak, tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan kebelek hozy

  Kebelek hozlaryny sowuk sözli kebelek hozy, prosese görä kebelek hozy guýmak we kebelek hozy möhürlemek, görnüşine görä inedördül ganat we tegelek ganatyň iki esasy görnüşi.Kebelek hozy dürli pudaklarda uly rol oýnaýar, kebelek hozy köp hoz bilen deňeşdirilende has ykjam, daşky görnüşi hem has owadan we owadan, üýtgeşik görnüşi sebäpli kebelek hozy, kellesi uzalýan görnüş owadan kebelege meňzeýär, şonuň üçin kebelek hozy diýilýär.Nanning Aozhan enjamlary esasan 201/304/316 poslamaýan polatdan kebelek hozy öndürýär, doly spesifikasiýalary, ýeterlik inwentar, özleşdirmegi goldaýar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan kebelek hozynyň artykmaçlyklary

  1. Iň gowy görülýän materiallar, hiliň kepili

  2. izolýasiýa we magnit däl, pos we poslama garşylyk

  3. Gaýtadan ulanylýan, uzak hyzmat ömri

  4. Easyönekeý gurnamak we sökmek, çalt gurluşyk

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Abraý: Köp kärhanalar bilen ýyllar boýy durnukly hyzmatdaşlyk

  2. Hyzmat: her bir müşderä hyzmat etmek üçin ilki bilen müşderi düşünjesine eýermek

  3. Standart: Duz sepmek synagy GB12335 standartyna laýyklykda berk ýerine ýetirilýär

  4. Kepillik: Hünärment edaralarynyň ygtyýarlylygy we önümiň doly kwalifikasiýasy

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan kebelek hozy

  Kebelek hozy gurmak we sökmek aňsat, eli bilen gönüden-göni nurbat edip bolýar, kebelek hozy izolýasiýa, magnit däl, poslama garşy, owadan, hiç haçan pos we beýleki ýokary hilli aýratynlyklara eýe.Lukmançylyk enjamlary pudagynda, ýel energiýasy, howa giňişligi, ofis enjamlary, nebithimiýa senagaty, elektronika, aragatnaşyk, gämi we ş.m.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler