asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan gap

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB6178
 • Ady:
  Poslamaýan polatdan ýasalan gap
 • Material:
  304
 • Baha:
  A2
 • Nominal diametri:
  M3-M12
 • Faceerüsti bejermek:
  ak ýuwmak
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan gapjagazlaryň beýany

  Keýp hozyna inedördül deşik gysga hozy hem diýilýär, käbir adamlar olara ýüzýän hoz diýýärler.Dürli diýilýär, ýöne bu aýratyn bir hoz.Onuň görnüşi dört taraply Gerriniň dört taraply hozy, dört taraply hozy deşikden, diş ýüplüginden ybarat.304 poslamaýan polatdan K görnüşli hoz, Aozhan apparat berkidiji öndürijileriniň esasy önümlerinden biridir, doly spesifikasiýa, ýer üpjünçiligi, özleşdirmegi goldaýar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan hoz hozunyň artykmaçlyklary

  1. Doly modeller, ýer üpjünçiligi, çalt eltip bermek

  2. highokary kuwwatly ýüplük berkidiji

  3. Çalt we amatly gurnama, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak

  4. Gaýtalanyp söküp we ulanyp bolýar, çydamly

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: 10 ýyl nurbat we hoz öndürmek, ýokary hilli gümrük hyzmaty

  2. Terezisi: saýlamaly müňlerçe kategoriýa, 10,000 inedördül metr ösümlik, aladasyz üpjünçilik

  3. Hil: önümçilik prosesi synagçysy arkaly nurbat takyklygyna hemme taraplaýyn gözegçilik

  4. Özbaşdaklaşdyrma: dürli pudaklarda müşderileriň gabat gelýän material çözgütlerini özleşdirmek isleglerine görä

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan gapjagazlary ulanmak

  Keýpiň hozy ýokary güýçli ýüplügi berkidiji täsir edýär, ýörite deşilen inedördül deşikde ýörite gurallar bar, ony demir ýa-da beýleki tabaklara berkitmek üçin guraly yza çekiň, çalt we gurmak aňsat, täze ýerden aýrylyp bilner, burçda hem düzedip bolýar.Çeňňek hozy elektrik gutulary, elektrik şkaflary, demir ýollar, ulaglar, galyplar we beýleki pudaklar üçin amatlydyr.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler