asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan gap

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN1587 、 SAE J483 、 DIN917
 • Ady:
  poslamaýan polatdan ýasalan hoz
 • Material:
  304, 316, 321, 310S
 • Baha:
  A2, A2-70, A3, A4-50, A4-80
 • Nominal diametri:
  M3-M20
 • Diş çukury:
  0.5-2.5
 • Diş dişiniň görnüşi:
  gödek dişler, inçe dişler, çep dişler
 • Faceerüsti bejermek:
  gödek dişler, inçe dişler, çep dişler
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozuň beýany

  Adyndan görnüşi ýaly, gapakly gap, gapakly altyburçly hoz, gapagyň roly, gapagyň daşky bölegini berkitmek, çyglylygyň ýa-da käbir beýleki poslaýjy maddalaryň poslamagynyň öňüni almak roluny oýnamakdyr. we şeýlelik bilen öz we baglanyşyk wagtynyň ulanylyşyny gowulandyrýar.Poslamaýan polatdan ýasalan hoz satyn alyň Aozhan Fastener Zawody, doly spesifikasiýa, önümleriň köp görnüşi, özleşdirmegi goldaň, satyn almak üçin tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozuň artykmaçlyklary

  1. Gapakly hozlary gurmak has aňsat

  2. Gowy plastisit, poslama we pos garşylygy

  3. Gurmak wagtynda ýüze çykan kynçylyklaryň azalmagy

  4. Poslama we pos garşylygy, gapak hozunyň uzak ömri

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Önümler: müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we artdyrmak üçin önümleriň giň görnüşi

  2. Bahasy: Kap hozy öndürijiniň üpjünçiligi, ilkinji çeşme, ýokary çykdajy

  3. Güýç: dizaýna, nusga alma, önümçilige, bir bitewi hyzmat paýlanyşyna on ýyl üns

  4. Logistika: köp logistika bilen hyzmatdaşlyk ediň, harytlary çalt tertipläň, iň çalt tizlikde size ýetirilip bilner

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozlary ulanmak

  Düwürtikli hozlar, wakany ýapmak üçin bolt gutarýan sapaklarda ulanylyp bilner, iş böleginde ulanylyp bilner.Olar, esasan, tekerleri we öň we yzlary düzetmekde rol oýnamak üçin awtoulaglaryň, tigirleriň, elektrik ulaglarynyň we şinalaryň tekerlerinde we öň we yz oklarynda ulanylýar, şeýle hem köçe yşyk stendleriniň esaslaryny düzeltmek üçin hem ulanylyp bilner. köplenç gün şöhlesine we ýagyşa, şeýle hem käbir mehaniki enjamlara sezewar bolýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler