asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujy

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN17670
 • Ady:
  poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujy
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Marka:
  304
 • Nominal diametri:
  M3-M12
 • Lakam:
  konus / konweks / jam şekilli ýuwujylar
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujy enjamyň beýany

  Konik ýuwujy, poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujy we poslamaýan polatdan ýasalan gap ýuwujy hökmünde hem bellidir, konik ýuwujy hasaplaýjy nurbatlar we ýarym hasaplaýjy baş nurbatlar üçin ulanylýar.Esasy material poslamaýan polatdyr, adaty pru springina ýuwujylary netijeli çalşyp biler, ýöne gulp ýuwujy, tekiz ýuwujy kombinasiýa hökmünde ulanylmaýar.Uly goldaw ýüki we oňat elastik dikeldiş aýratynlyklary bilen ony durmuşyň ähli gatlaklarynda giňden ulanýar.Nanning Aozhan Apparat, esasan, 201/304/316 poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylary öndürýär, doly spesifikasiýalary, giň gerimi, özleşdirmegi goldaýar, häzir biziň bilen habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujynyň artykmaçlyklary

  1. Uly goldaw ýüki we gowy elastik dikeldiş

  2. Geýmäge çydamly we poslama garşy, uzak ömri

  3. hardokary gatylyk we deformasiýa ýok, zäherli we hapalanmaýan

  4. Doly spesifikasiýa, ýer üpjünçiligi

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Terezisi: 10,000 tonnadan gowrak ýyllyk öndürijilik, 10,000 inedördül metr zawod, ýeterlik inwentar, aladasyz üpjünçilik

  2. Tejribe: boltlary özleşdirmek, gaýtadan işlemek tehnologiýasy boýunça 10 ýyldan gowrak tejribe

  3. Özbaşdaklaşdyrma: Standart däl önümler mugt özleşdirilen çözgütleri üpjün edip, çyzgylar we nusgalar bilen düzülip bilner

  4. Bahasy: bolt çeşmesini öndürijiler, aladasyz üpjünçilik, hiliň kepili, elýeterli baha

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujy serişdäni ulanmak

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujy, esasan, oturdylan bölekleriň ýumşak substratynyň zeper ýetmeginiň öňüni almak ýa-da nurbatyň sürtülmesini ýokarlandyrmak bilen deşigi ýapmak üçin ulanylýar.Nebit-himiýa, tehnika, elektrik energiýasy, metallurgiýa, daşky gurşawy goramak pudagynda we ş.m. giňden ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler