asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan çüý

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB91
 • Ady:
  poslamaýan polatdan ýasalan gysgyç
 • Material:
  poslamaýan polat / 201/304/31
 • Baha:
  A2-70 / A2-80
 • Nominal diametri:
  φ1-φ12
 • Diş çukury:
  18-20
 • Uzynlyk:
  8-200
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan çüýşäniň beýany

  Deşik diwaryna zeper ýetmezligi üçin, deşik diwaryna zeper ýetmezligi üçin mehaniki bölek bolup durýan Klewis pin, mehaniki bölekdir, bölekleriň önümçiliginde ýokary hilli polat ulanmaly, gaty materiallaryň gowy çeýeligi.201/304/316 poslamaýan polatdan ýasalan gysgyç, Aozhan apparat berkidiji öndürijileriniň esasy önümlerinden biridir, poslamaýan polatdan ýasalan gysgyç spesifikasiýalary doly, giň gerim, özleşdirmegi goldaýar, sitata almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan çeňňegiň artykmaçlyklary

  1. temperatureokary temperatura garşylyk, ýokary basyşa garşylyk

  2. Poslama garşy, pos garşylygy

  3. Gowy gaýtadan işlemek, ýokary berklik

  4. Ygtybarly iş, sökmek we gurmak aňsat

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Tejribe: Poslamaýan polatdan ýasalan çüýleri gaýtadan işlemekde 10+ ýyllyk tejribe

  2. Terezisi: zawodda gaýtadan işleýän enjamlaryň 200+ toplumy, ýyllyk önümçiligi 10000+ tonna

  3. Özbaşdaklaşdyrma: Surat ýa-da nusga, mugt nusga ýasamak arkaly özleşdirilen gaýtadan işlemek

  4. Satuwdan soňky hyzmat: aladalaryňyzy çözmek üçin 1-den 1-e çenli müşderi hyzmaty

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar

  Çybyk berkidilenden soň, hozuň ujuna we boltyň ujundaky deşik salynýar we hozuň we boltyň aýlanmagynyň öňüni almak üçin, gysgyçyň ujy açylýar.Cotter pin, gowşamagyň öňüni almak üçin sapakly birikme üçin ulanylýan, adatça pru springina diýlip atlandyrylýan metal enjamlaryň bir görnüşidir.Maşynlarda we enjamlarda, elektron enjamlarynda, ses enjamlarynda, enjam we yşyklandyryşda, mebel we gurluşyk materiallarynda we ş.m. giňden ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler