asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan baş buraw nurbady

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN7504P
 • Ady:
  poslamaýan haç çyzylan hasaplaýjy baş buraw nurbatlary, poslamaýan tekiz baş buraw nurbatlary
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Baha:
  304/316/410
 • Nominal diametri:
  ST3.5-ST6.3
 • Diş çukury:
  1.3-1.8
 • Uzynlyk:
  13-70
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan hasaplaýjy kelleli buraw nurbatlarynyň beýany

  Poslamaýan polatdan ýasalan çyzylan hasaplaýjy baş buraw nurbatlary, kömekçi gaýtadan işlemezden, burawlanan ýa-da uçly guýrugy bar, gurluşyk materialyna we esasy materialyna göni burawlanyp, kakyp we gulplap, gurluşyk wagtyny ep-esli tygşytlaýar.Hasaply kelleli buraw nurbadynyň kellesi, materiallaryň utgaşmasy, oňat görnüşiň utgaşmasy bilen berk baglanyşykly.410 304.

  Poslamaýan hasaplaýjy kelleli buraw nurbatlarynyň artykmaçlyklary

  1. Bir gezek burawlamak, kakmak we gulplamak

  2. Professional önümçilik, hiliň kepili

  3. Poslama we pos garşylygy, güýçli we çydamly

  4. Gurluşyk wagtyny tygşytlaň we iş netijeliligini ýokarlandyryň

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Terezisi: bar bolan 3000+ tonna inwentar, zawod meýdany 10000 + of

  2. Önümler: doly spesifikasiýa we elýeterli bahasy bolan hasaplaýjy baş buraw nurbatlary

  3. Hyzmat: gowy gaplanan buraw nurbatlary, köp logistika bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, çalt eltip bermek

  4. Satuwdan soň hyzmat: 1-den 1-e çenli hyzmat, aladalary çözüň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan hasaplaýjy kelleli buraw nurbatlaryny ulanmak

  Buraw nurbatlary esasan reňkli polat kafeliň polat gurluşynda ulanylýar, berkidilen inçe plitalary ýönekeý gurmak üçin hem ulanylyp bilner.Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, demir plastinka, in engineeringenerçilik gurnamasy, metal perde diwary, plastmassa polat gapylary we penjireleri ýapyk we açyk gurnamak, polat gurluşy gurmak, gämi gurluşyk pudagy, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi we ş.m.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler