asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan baş buraw nurbady

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN7504N
 • Ady:
  Poslamaýan haçdan ýasalan pan kellesi buraw nurbatlary, poslamaýan tegelek baş buraw nurbatlary
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Baha:
  304/316/410
 • Nominal diametri:
  ST3.5-ST6.3
 • Diş çukury:
  1.3-1.8
 • Uzynlyk:
  13-75
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan paneli buraw nurbatlarynyň beýany

  Poslamaýan polatdan ýasalan çeňňek paneli buraw nurbatlarynyň burawlanan ýa-da uçly ujy bar we gurluşyk wagtyny ep-esli tygşytlaýan hiç hili kömekçi işlemezden gönüden-göni gurlan materiallara ýa-da esasy materiallara burawlap, kakyp we gulplap bolýar.Ordinaryönekeý nurbatlar bilen deňeşdirilende, onuň berkligi we hyzmat ediş güýji ýokarydyr we uzak wagtlap birleşenden soňam gowşamaz, şonuň üçin ulanmak ygtybarlydyr.304 316.Satyn almak üçin biziň bilen habarlaşyň!

  Poslamaýan polatdan ýasalan paneli buraw nurbatlarynyň artykmaçlyklary

  1. Materialy burawlap, basyp we gulplap bilersiňiz

  2. Gurluşyk wagtyny tygşytlaň, ygtybarly we ygtybarly ulanyň

  3. Poslama we posa çydamly, çydamly

  4. ensokary dartyş güýji we tehniki hyzmat

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Terezisi: ösen önümçilik enjamlary, ýyllyk önümçilik kuwwaty 10000+ tonna

  2. Önümler: buraw nurbatlarynyň ýeterlik mukdary, köp görnüşleri, doly aýratynlyklary, elýeterli bahalary

  3. Hyzmat: "ilki bilen hil, bitewilige esaslanýan" hyzmat maksadyna eýermek

  4. Satuwdan soňky hyzmat: Islendik wagt kömek bermek üçin kompaniýanyň satuwdan soňky hyzmat bölümi bar

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan paneli buraw nurbadyny ulanmak

  Buraw nurbady, esasan, reňkli polat kafeliň polat gurluşynda ulanylýar, şeýle hem kesgitlenen inçe plastinka gurluşygynda hem ulanylyp bilner.Polat üçek, awtoulag korpusy, konteýner guty, gämi gurluşygy, sowadyjy enjamlar we beýleki gurnama taslamalary ýaly.Buraw guýrugy nurbatlary metal bilen birikdirmek üçin ulanyp bolmaýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler