asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan tekiz kelleli alty rozetka buraw nurbady

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN7504
 • Ady:
  Tekiz kelleli alty rozetka buraw nurbady
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Baha:
  410
 • Nominal diametri:
  ST5.5
 • Diş çukury:
  1.8
 • Uzynlyk:
  16-45
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan tekiz kelleli alty rozetka buraw nurbatynyň beýany

  Poslamaýan polatdan ýasalan tekiz kelleli rozetka buraw nurbadynyň buraw guýrugy ýa-da guýrugy bar.Gurluşyk wagtynyň köpüsini tygşytlap bilýän, buraw materialyna we esasy materiallara göni burawlap, kakyp we gulplap bolýar.Poslamaýan polatdan ýasalan kelleli alty sany rozetka buraw nurbady, doly aýratynlyklary, ätiýaçlyk üpjünçiligi we özleşdirmegi goldaýan Aozhan Apparat berkidiji buraw zawodynyň esasy önümlerinden biridir, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan tekiz kelleli alty rozetka buraw nurbadynyň artykmaçlyklary

  1. Easyönekeý gurluşyk, tygşytly

  2.Anti-poslama we pos garşylygy

  3. Has uly ýüklere çydap bilýär

  4. ensokary dartyş güýji we hyzmat güýji

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Köp mukdarda aksiýa, buraw guýruk dyrnaklary zawodynyň göni satuwy, hiç hili aralyk tapawudy ýok

  2.10+ ýyl has çalt işleýiş tehnologiýasy, hiliň kepili

  3. 10,000 inedördül metr zawod meýdany, 3000 + tonnadan gowrak ýer sanawy

  4. customöriteleşdirilen çözgütleri bermäge mugt tehniki hyzmat toparyna eýe boluň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan tekiz kelleli alty sany rozetka buraw nurbady

  Poslamaýan polatdan ýasalan baş kelleli rozetka buraw nurbaty mehaniki senagatda, awtoulag önümçiliginde, gämi gurluşygynda, sowadyjy enjamlarda, konteýner gutusynda we beýleki komponent taslamalarynda giňden ulanylýar;polat gurluş in engineeringenerçiliginde, burç polatdan polat gurluş reňkli polat plitalar, kanal polat, I şöhleli berkitme;bildiriş tagtasy, gurluşyk diwary, metal perde diwary, demir çyra bölümi, gurluşyk örtükleri, ak demir, poslamaýan polat, uglerod polat, reňk plastinka, galvanizli plastinka we beýleki inçe plastinka plastinka we beýleki meýdanlar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler