asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan göz çeňňekleri

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN 1480
 • Ady:
  poslamaýan polat çeňňek göz aýlawlary
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Baha:
  304/316
 • Nominal diametri:
  M3-M30
 • Görnüşi:
  OO görnüşi / CC görnüşi / OC görnüşi
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polat çeňňek göz aýlawlarynyň beýany

  Poslamaýan polatdan ýasalan göz sebtleri, poslamaýan polat gül sebedi nurbatlary, poslamaýan polatdan ýasalan berkitme, poslamaýan polat sim berkidiji tok, berk sim ýüpüni daňmak üçin ulanylýar we ş.m. .. Çeňňek göz aýlawlary sim ýüpüni berkitmek we rol oýnamak üçin ulanylýar berkligini sazlamakda.OO görnüşi ýygy-ýygydan sökmek üçin ulanylýar, CC görnüşi ýygy-ýygydan sökmek üçin, CO görnüşi bolsa bir ujunda ýygy-ýygydan sökmek, beýleki ujunda ýygy-ýygydan sökmek üçin ulanylýar.Poslamaýan polat çeňňek göz aýlawlary, “Aozhan” enjam berkidiji zawodynyň esasy önümlerinden biridir, doly spesifikasiýa, aksiýa üpjünçiligi, ýörite aýratynlyklar özleşdirmegi goldap biler, poslamaýan polatdan ýasalan göz gözleri üçin artykmaç teklip bilen üpjün etmek üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan göz çeňňekleriniň artykmaçlyklary

  1. simpleönekeý gurluş, işlemek aňsat

  2. Poslama garşy, pos çydamly

  3. Easyeňil gaýtadan işlemek, arzan bahaly, ýokary amaly

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Çeşme zawody: awtonom guramanyň göz açýan zawody, harytlaryň ýeterlik üpjünçiligi

  2. Standart däl özleşdirme: mugt özleşdirmek programmasyny üpjün etmek üçin tehniki işgärler

  3. Bütewilik hyzmaty: bitewilige esaslanýan, müşderi ilki, oýlanyşykly hyzmat

  4. Tejribeli: zawodda 10+ ýyllyk ýagyşdan soň gaýtadan işlemek tehnologiýasy bar

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan göz çeňňekleriniň ulanylyşy

  Çeňňek göz aýlawlary nurbady giňeltmek we gysmak üçin ulanýar we sim ýüpüniň berkligini sazlap bilýär.Agzany daşamakda agzany baglap, gurnama düzedişinde boşap biler.Çep we sag eli sapak, hoz we galstuk taýagy bilen sazlaýjy çybykdan düzülen sazlaýjy çybyk, şeýle hem bir ogurlyga garşy birleşdirilen, ogurlyga garşy berkitme bolt bilen örtük plastinka, berk plastinka, gollanma plastinka bilen berkidilýär. gowşadýan enjam.Ogurlyga garşy bolt açmak üçin ýörite ýeň ulanylanda, onuň ogurlyga garşy täsiri gowy, ygtybarly we ygtybarlydyr.Ogrulyga garşy we gowşatmaga garşy enjam sökülenden soň, ony düşürip, galstuk çyzgysynyň üstünden süýşmek we sazlamak we işlemek üçin uzak aralyk süýşürmek zerur däl, şonuň üçin ulanmak aňsat.Gurluşy ýönekeý, gaýtadan işlemek aňsat, arzan we amaly.Esasanam elektrik liniýalary üçin, esasanam ýokary woltly minara baglanyşyk enjamy üçin amatly.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler