asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan neýlon gulpy

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN985, GB682
 • Ady:
  poslamaýan polatdan metal däl goýulýan gulp hozy, poslamaýan polat neýlon gulp hozy
 • Material:
  304, 316, 316L, 321, 310S, 667, 201
 • Baha:
  A2, A2-50, A2-70, A3, A4-50, A4-80
 • Nominal diametri:
  M2-M30
 • Diş çukury:
  0.4-3.5
 • Diş dişiniň görnüşi:
  gödek dişler, inçe dişler, çep dişler
 • Faceerüsti bejermek:
  ýuwmak, gök mum, tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan neýlon gulp hozunyň beýany

  Hozuň gulplama roluny oýnamak üçin neýlon ýuwujylara bil baglamak, neýlon gulplaýyş hozy (metal däl gulplama hozy) diýilýär, bu pudaga adatça neýlon gapagy diýilýär.Milli standart GB682, nemes standarty DIN985.neýlon gulp hozy bir tarapynda altyburç, beýleki tarapynda tegelek, tegelek tarapy neýlon halkasyny goşýar, hozy çäklendirmek üçin diňe belli bir ýere gysylyp bilner.“Aozhan” ussahanasy esasan 201 304 316 poslamaýan polatdan neýlon gulp hozy, ýeterlik aksiýa, ýer üpjünçiligi, özleşdirmegi goldaýar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polatdan neýlon gulp hozy

  1. Gowy izolýasiýa öndürijiligi, magnit däl

  2. atylylyk izolýasiýasy, ýeňil agram

  3. Gowy kislota we aşgar garşylygy

  4. Durnukly öndürijilik, gaýtadan ulanmak

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Hormat: Alibaba şäherinde 2017-2018 pioner agza boldy

  2. Özbaşdaklaşdyrma: önümleri suratlar we nusgalar bilen sazlap bileris we mugt özleşdirmek çözgütlerini berip bileris

  3. Terezisi: 10,000 inedördül metr ösümlik, ýeterlik üpjünçilik, köp görnüş, doly spesifikasiýa

  4. Dogruçyllyk: Apparat we berkidiji önümleriň uzak möhletleýin eksport işi dünýädäki köp ulanyjynyň ynamyny we hyzmatdaşlygyny gazandy.

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan neýlon gulp hozy

  Poslamaýan polat neýlon gulp hozy ýokary wibrasiýa garşy gowşadýan berkidiji bölekleriň täze görnüşidir, dürli enjamlarda, elektrik önümlerinde -50 ~ 100 temperature temperaturada ulanylyp bilner.Esasan sapakly nurbatlar ýa-da boltlar we beýleki birikmeler bilen ulanylýar.Gulplanandan soň neýlon halkasy deformasiýa ediler we birikmäniň iki ujunyň arasyndaky boşluk doldurylar we şeýlelik bilen gulplama roluny ýerine ýetirer.Häzirki wagtda howa giňişliginde, awiasiýada, tanklarda, dag magdanlarynda, awtoulag transport tehnikalarynda, oba hojalygynda, dokma tehnikasynda, elektrik önümlerinde we her dürli tehnikada neýlon öz-özüni gulplaýan hozlara bolan isleg ep-esli artdy.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler