asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan zynjyr

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB25854
 • Ady:
  poslamaýan polat zynjyr, d zynjyr, ýaý zynjyry
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Marka:
  304/316
 • Görnüşi:
  ýaý görnüşi / D görnüşi (U görnüşi ýa-da göni görnüşi)
 • Nominal diametri:
  M4-M50
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan zynjyryň beýany

  Zynjyr galplaşdyrmagyň bir görnüşidir.Içerki bazar, köplenç önümçilik ülňülerine görä, milli standart, Amerikan standarty, ýapon standarty üç kategoriýa bölünýär;Uly göwrümi we uly agramy sebäpli iň köp ulanylýan Amerikan standarty we giňden ulanylýar.Görnüşine görä G209 (BW), G210 (DW), G2130 (BX), G2150 (DX) bölünip bilner.Görnüşine görä, ýaýyň görnüşine ene zynjyry we D görnüşli zynjyr (U zynjyr ýa-da göni zynjyr) bilen bölünip bilner;ýeriň ulanylyşyna görä deňiz zynjyryna we gury ýer zynjyryna iki görnüşe bölünip bilner.201/304/316 poslamaýan polatdan ýasalan zynjyr, Aozhan enjamlaryny berkidiji öndürijileriň esasy önümlerinden biridir, poslamaýan polatdan ýasalan spesifikasiýalar doly, aksiýa üpjünçiliginde ýörite modeller düzülip bilner, maslahat üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan artykmaçlyklar

  1. Poslama garşylyk

  2. Pese garşy we bezeg

  3. Ownuk ululyk we uly ýük agramy

  4. Içerde ýa-da açyk howada ulanylyp bilner

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Çelek öndürijilerini düşürmegiň çeşmesi, ýer üpjünçiligi, zawodyň bahasy

  2. Çyzgylar we nusgalar bilen özbaşdak işlemek, çalt eltip bermek

  3. Ösen önümçilik we önümçilik enjamlary, güýç öndürijiler bilen

  4. Önümler adaty tehnologiýa önümçiligine, bitewilik hyzmatyna laýyklykda

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan zynjyryň ulanylyşy

  Milli standart zynjyr, zynjyr, deňiz zynjyry we adaty zynjyr bilen umumy götermegi öz içine alýar.Has agyr agram, has uly göwrüm, köplenç ýygy-ýygydan sökülýän ýerde gurulmaýar.Çelegi saýlaň, howpsuzlyk faktoryna üns bermeli, adatça 4 gezek, 6 gezek we 8 gezek bar.Loadük düşürijiniň ulanylmagy bahalandyrylan ýüküň berk ýerine ýetirilmelidir, ýygy-ýygydan ulanylmagyna we aşa köp ulanylmagyna ýol berilmeýär.Elektrik energiýasy, metallurgiýa, nebit, tehnika, demir ýol, himiýa senagaty, port, magdançylyk, gurluşyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler