asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan hoz

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB6178, DIN935, GB6178A, GB6181, GB9457, ANSI / ASME B18.2.2
 • Ady:
  altyburçly kesilen hozlar, altyburçly inçejik hozlar, altyburçluk inçe dişli hozlar, Castle Nut
 • Material:
  304, 316
 • Baha:
  A2-70, Amerikanyň 2-nji synpy
 • Nominal diametri:
  M6-M42
 • Faceerüsti bejermek:
  ak ýuwmak, tebigy reňk
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozlaryň beýany

  Kesilen hozlar, esasan, altyburçly kesilen hozlara, ýagny ýerden altyburçly hozy gaýtadan işlemäge degişlidir.Bolt we hozuň aýlanmagynyň öňüni almak üçin deşik bolt we gysgyçly nurbat bilen ulanylýar, altyburçly çyzylan hozlar adatça titremede, şok ýagdaýlarynda ulanylýar, hoz çeňňek deşigi bilen berkidilýär we küýzäniň içine dakylýar.Nanning Aozhan Apparat, esasan, 304/316 poslamaýan polatdan ýasalan hoz öndürýär, doly spesifikasiýa, giň gerim, özleşdirmegi goldaýar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozuň artykmaçlyklary

  1. Doly modeller, ýer üpjünçiligi

  2. Poslama we pos garşylygy, gowşaklyga we titremä garşy

  3. Iň gowy görülýän materiallar

  4. Amatly gurluşyk, uýgunlaşmagyň giň gerimi

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Aksiýa üpjünçiligi: dürli görnüşler, doly aýratynlyklar, ýokary hilli we arzan baha

  2. Haryt kepilnamasy: ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy

  3. Önümiň hili: Önümleriň her topary, her nurbatyň döwülmezligi üçin öndürijilik üçin synag edilýär

  4. Zawodyň gönüden-göni satuwy: çig mal hozy çeşmesi zawody, ýeterlik üpjünçilik we wagtynda eltip bermek, bitewiligi dolandyrmak

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozlary ulanmak

  Kesilen hozlaryň roly, öň we yzky ok nurbatlary bilen berkidip, ulagyň öň we yzky okuny düzeltmekdir, şonuň üçin hozuň gowşamagynyň öňüni almak üçin çarçuwalar we tekerler bir-birine berkidilmelidir. çişirilen hozuň ujundan gysgyç, we kesilen hozy düzeltmek üçin gysgyç, ok nurbatynyň ortasyndan geçmeli.Adatça titreme, şok ýagdaýlarynda göteriji enjamlar, artilleriýa, pressler, guýma maşynlary we ş.m. ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler