asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan bahar hozy

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  ANSI B1.1
 • Ady:
  poslamaýan polatdan ýasalan hoz
 • Material:
  poslamaýan polat, 304, 316
 • Baha:
  A2, A4
 • Nominal diametri:
  M6-M12
 • Faceerüsti bejermek:
  ak ýuwmak
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan bahar hozunyň beýany

  Bahar hozy, ýazsyz disk çeşmeleri görnüşinde bar, uzyn çeşmeler gysga çeşmeler, bahar hozlary kanal poladynyň dürli aýratynlyklary üçin laýyk gelýän aksessuarlary kanal polatyna çalt we täsirli düzedip biler.Kanal poladyny islendik ýagdaýda sazlap bolýar we gorizontal ýagdaýy, süýşmäge garşy funksiýa bilen ygtybarly we ygtybarly kanal polat berkitmesini saklap bolýar.Nanning Aozhan enjamy, esasan, 201/304/316 poslamaýan polatdan ýasalan bahar hozy öndürýär, doly spesifikasiýalary, giň gerim, özleşdirmegi goldaýar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan bahar hozunyň artykmaçlyklary

  1. Bahar hozlary süýşmäge garşy, ygtybarly we ygtybarly

  2. Wibrasiýa garşy ýörite fotowoltaik esbaplar

  3. hoz gurmak gaty ýönekeý we amatly

  4. Has köp garnituralary ulanyp profil baglanyşygy

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Hiliň kepili: önümiň hiline milli gözegçilik we nusga alma hünärli kärhanalar

  2. Standart däl özleşdirme: zerurlyklaryňyza görä, düzülen kartany gaýtadan işlemäge gelip bilersiňiz

  3. Eltip bermek ukyby: adaty önümler üç günüň içinde iberilip bilner, aladalaryňyzyň öňüni almak üçin durnukly üpjünçilik kuwwaty

  4. Hormatly at: 2020-nji ýyldaky pioner satuw bölümi

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan bahar hozy

  Bahar hozy indi has köp ulanylýar, köp sanly mehaniki enjamlarda bahar hozy has amatly.Bahar hozy ulananyňyzda, berkitmäge üns beriň, ýük bolsa zaýalanmazlyk üçin bahar hozynyň stresinden ýokary bolmaly däldir we bahar bolansoň, tikiş poslama meselesine üns beriň.Bahar hozlarynyň halkara standart klassifikasiýasy maşyn gurallaryny, ýangyn söndürijileri, howa giňişligini öndürmek üçin berkidijileri, howa giňişligi üçin suwuk ulgamlary we komponentleri we çipsiz gaýtadan işleýän enjamlary öz içine alýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler