asdas

Dil saýlamak

Taryhy wakalar

Taryhy wakalar

2008-Berkidiji-öndürijiler

Kompaniýa enjamlary berkidiji işini kiçigöwünli ussahanada başlady. Masştab çäkli bolsa-da, kompaniýanyň topary joşgun we telekeçilik ruhundan doludy.

2008-nji ýyl

2012

2012-berkidiji-öndürijiler

Bazar isleginiň ösmegi we müşderiniň ykrar edilmegi bilen kompaniýa önümçilik gerimini kem-kemden giňeltdi we 2012-nji ýylda resmi taýdan “Aozhan Hardware Fastener Co. Ltd.” -ni resmi taýdan esaslandyrdy. Önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly kompaniýa önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrdy. we has köp müşderiniň göwnünden turdy.

2015-berkidiji-öndürijiler

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny üstünlikli aldy. Bu kepilnama diňe bir kompaniýanyň hil gözegçiliginde öňdebaryjylygyny subut etmek bilen çäklenmän, kompaniýanyň bu pudakdaky öňdebaryjy ornuny hasam berkitýär. Müşderileriň bu kompaniýa bolan ynamy ep-esli artdy we hyzmatdaşlyk hasam güýçlendi.2017: Işiň yzygiderli giňelmegi bilen “Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” 2017-nji ýylda has uly önümçilik bazasyna göçdi. Täze önümçilik bazasy enjamlaşdyryldy ösen enjamlar we netijeli önümçilik liniýalary, kompaniýanyň müşderileriniň isleglerini has gowy kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

2015

2020

2020-berkidiji-öndürijiler

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” içerki we halkara bazardaky paýyny yzygiderli giňeltdi. Kompaniýa halkara söwda ýarmarkalaryna we sergilerine işjeň gatnaşýar we dünýädäki müşderiler bilen köp sanly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy. Kompaniýanyň önümleri dünýäniň çar künjegine eksport edilýär we içerki we daşary ýurtly müşderileriň oňyn teswirlerine eýe boldy.

2022-Berkidiji-öndürijiler

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.”, berkitme pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň birine öwrüldi. Kompaniýada tehnologiki innowasiýalary we önümi täzelemegi yzygiderli goldaýan hünärmen we hyjuwly gözleg topary bar. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa ýokary hilli işçi güýjüni döredip, işgärleri taýýarlamaga we topar döretmeklige ünsi jemleýär.

2022

Geljekde

Geljekde-berkidiji-öndürijiler

kompaniýa tehnologiki innowasiýalara we önümiň hiline ünsi jemlemegi we müşderilere has ýokary hilli önümler we çözgütler bilen üpjün etmek üçin hyzmat derejesini yzygiderli ýokarlandyrar. Kompaniýa has ýokary maksatlara ýetmäge we bu pudakda has uly üstünliklere çalyşmaga çalyşar.