asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan Polatdan Bolt U-bolt

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN3570
 • Material:
  304, 302, 321, 304L, 201, 667, 668, 316, 316L
 • Şöhleler:
  A2-70, A4-70, A4-80
 • Nominal diametri:
  M6 - M12, Ф3 / 8OD - M6-Ф8 * 95
 • Pit:
  /
 • Uzynlyk:
  8-DN80
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, ak reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  U-bolt, ýagny münmek bolt, iňlis diliniň ady U-bolt, U şekilli bolany üçin adaty däl bir bölek bolup, iki ujunda ýüplükler bilen birleşdirilip bilner, esasan, düzeltmek üçin ulanylýar. suw turbalary ýa-da awtoulagyň ýaprakly çeşmesi ýaly turba obýektlerine at münýän bolt diýilýär, sebäbi ol aty münen adam ýaly düzýär.

  U-bolt köplenç ýük awtoulaglarynda ulanylýar, awtoulagyň şassisini we çarçuwasyny durnuklaşdyrmak üçin ulanylýar. Mysal üçin, ýaprak çeşmeleri U-boltlar bilen birleşdirilýär. U-boltlar giňden ulanylýar, esasy ulanylyşy: gurluşyk gurnama, mehaniki bölekleri birikdirmek, ulaglar we gämiler, köprüler, tuneller, demir ýol we ş.m. Esasy şekiller ýarym tegelek, inedördül sag burç, üçburçluk, obli üçburçluk we ş.m. uglerod polat Q235A Q345B garyndy polat poslamaýan polat we ş.m. Olaryň arasynda poslamaýan polat materiallary 201 304, 321, 304L, 316, 316L. U-boltlar üçin milli standart: JB / ZQ4321-2006. Material: U-boltlar uglerod polat Q235, Q345 garyndy polat, poslamaýan polat 201 304 316 we ş.m. materiallara görä, ýagny uglerod polat bilen poslamaýan poladyň arasyndaky tapawuda bölünýär. Maddy aýratynlyklary, dykyzlygy, egilmek güýji, täsir berkligi, gysyjy güýç, elastik modul, dartyş güýji, temperatura garşylygy we reňki ulanyş gurşawyna görä kesgitlenýär.

  Poslamaýan polatdan ýasalan U-boltlaryň artykmaçlyklary:

  1. Möhüm gurluş, uzak wagt ulanmak, ýönekeý gurnama we amatly ulanmak

  2. Zawod üpjünçiligi, söwdagärleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gaýtadan işlenip we düzülip bilner

  3. Doly spesifikasiýa, köp sanly ýer, wagtynda eltip bermek

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Öndürijilerden üpjünçilik: önümiň hil gatlagyny gatlak boýunça dolandyryň, ýokary hilli materiallary saýlaň

  2. Bahalarda ýeňillikler: zawod üpjünçiligi, araçy tapawudy ýok, zawodyň bahasy

  3. Wagtynda eltip bermek: birnäçe durnukly kooperatiw logistika we ajaýyp paýlaýyş ulgamy bilen

  4. Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat: Meseleleriňizi wagtynda çözmek üçin satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýe boluň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan U-boltlary ulanmak:

  Esasan suw turbalary ýa-da awtoulaglaryň ýaprakly bahar gurluşyk desgalary, mehaniki bölekleri, ulaglary we gämileri, köprüleri, tunelleri, demir ýollary we ş.m. ýaly turba desgalaryny düzeltmek üçin ulanylýar. Esasy şekiller: ýarym tegelek, inedördül sag burç, üçburçluk, obli üçburçluk we ş.m.

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler