asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan içerki sapak silindr görnüşli çüý

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB120.1
 • Ady:
  iç ýüplük silindr görnüşli pin
 • Material:
  304 poslamaýan polat
 • Nominal diametri:
  5-16
 • Uzynlyk:
  12-70
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan içerki sapak silindr görnüşli çüý

  Poslamaýan polatdan içerki ýüp silindr görnüşli pin ýerleşiş roluny ýerine ýetirýär. Içki nurbat deşiginiň roly silindr görnüşli pini aýyrmak, nurbata nurbat bermek, silindr görnüşini gysmak. “Aozhan” enjam zawody poslamaýan polatdan içerki ýüp silindr görnüşli gönüden-göni üpjünçilik, talap boýunça doly spesifikasiýa, maslahat üçin bize ýüz tutuň!

  Poslamaýan polatdan içerki sapak silindr görnüşiniň artykmaçlyklary:

  1. Saýlanan material, çydamly

  2. Poslamaýan polat, poslama garşy, okislenmä garşy

  3. Doly spesifikasiýa, ýeterlik inwentar

  4. Custöriteleşdirilen gaýtadan işlemek, hiliň kepili

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: hünärmen silindr görnüşli pin öndüriji, kompaniýanyň önümçilik prosesi kämillik ýaşyna ýetdi

  2. Özbaşdaklaşdyrma: islege görä, mugt nusga ýasamak üçin düzülip bilner

  3. Terezisi: 200-den gowrak önümçilik enjamlary, ýeterlik üpjünçilik, doly spesifikasiýa

  4. Hyzmat: satuwdan soňky hyzmat topary, tehniki goldaw beriň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan içerki sapak silindr görnüşli çüýşäni ulanmak:

  Poslamaýan polatdan içerki ýüp silindr görnüşli pin esasan sökmek we ýygnamak üçin ulanylýar. Silindr görnüşli gysgyçlar ýokary takyklyk bilen ýerleşdirmek üçin amatly däl we şok we yrgyldy ýagdaýlarynda çüýşeleriň, silindr görnüşli gysgyçlaryň, gysgyçlaryň ýa-da has gysgyçlaryň ýerine ulanylyp bilner.

  Programma diagrammasy

  Programma-diagramma

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler