asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat Jek Nut

Gysga düşündiriş:


 • Ady:
  poslamaýan polatdan ýasalan hoz
 • Material:
  304/316
 • Baha:
  A2-70 / A2-80
 • Nominal diametri:
  M3-M12, 1/4
 • Faceerüsti bejermek:
  ak ýuwmak
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan Jek Nutyň beýany

  Poslamaýan polatdan ýasalan hoz, nurbat hozy bolup, boltlar bilen ulanylýar, inçe demir plitalarda zatlary berkitmek üçin niýetlenen, berk we gurmak aňsat, örän amaly. Poslamaýan polatdan ýasalan hozy satyn alyň, poslamaýan polatdan ýasalan hoz zawodynyň göni satuwy, doly spesifikasiýalary, giň gerimi, özleşdirmegi goldaň, sitata almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan Jek Nutyň artykmaçlyklary

  1. fixedokary berklik

  2. Berk we çydamly

  3. Zyýanly gurşaw, poslamak aňsat däl

  4. Easyönekeý gurnama, ýokary gurluşyk netijeliligi

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Terezisi: uly kuwwatlylygy, 3000+ tonna ätiýaçlygy, 10000 inedördül metr ösümlik meýdany

  2. Tejribe: Tehniki işgärleriň 10+ ýyllyk iş tejribesi, ýetişen tehnologiýa

  3. Bahasy: gök önüm öndürýän zawodyň göni satuwy, köp mukdarda, doly aýratynlyklary

  4. Kepillik: 24 sagat onlaýn hyzmaty bilen satuwdan soň ajaýyp toparymyz bar

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan Jek hozy ulanmak

  Jek hozy bolt bilen ulanylýar, ilki bilen has inçe demir plastinka deşik deşiň, tutuş nurbady deşige salyň, nurbatyň kellesini ýörite nurbat bilen gysyň, soňra guraly berk çekiň we korpusyň giňelmegine ýol beriň. diwaryň ilkinji gaty galyňlygyny gysmak üçin guralyň çekilmegi. Korpusyň ujuna berkidilenden soň, orta nurbady aýryň. Nurbat berkitme arkaly nurbatlanýar we häzir korpusa nurbatlanýar. Awtoulag pudagynda, gurluşyk tehnikalarynda, stollarda, oturgyçlarda we oturgyçlarda, gündelik öý hojalygy, önüm öndürmek we ş.m.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler