asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan hoz

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN557, DIN562, ANSI B18.2.2
 • Ady:
  poslamaýan polat inedördül hoz
 • Material:
  304, 316, 316L, 2205, 321, 310S
 • Baha:
  A2, A2-50, A2-70, A3, A4-70, A4-80, D6, F594C
 • Nominal diametri:
  M3-M12, 1/4
 • Diş çukury:
  0.5-1.75
 • Diş dişiniň görnüşi:
  okalmadyk, gödek dişler
 • Faceerüsti bejermek:
  Uwmak
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozlaryň beýany

  Kwadrat hozy, enjam enjamlary, berkidiji esbaplar. Içki sapakly inedördül, boltlar bilen ulanylyp bilner. Dörtburçly hoz hökmünde hem bellidir. “Aozhan” ussahanasy esasan 201 304 316 ýaly poslamaýan polatdan ýasalan kwadrat hozy öndürýär, doly modeller, giň gerim, özleşdirmegi goldaýar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozuň artykmaçlyklary

  1. Kwadrat hozlar poslama we pos çydamly, ýokary gatylygydyr

  2. Has berk we berk birikdirmek üçin kwadrat hozy ulanyň

  3. Gowşatmaga we titremä garşy gowy häsiýetler

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Maslahat beriş hyzmaty: Kompaniýada islän wagtyňyz maslahat berýän 24 sagat onlaýn telefon bar

  2. Satuwdan soň hyzmat: topar hyzmatlaryň doly toplumyny, standartlaşdyrylan amal dolandyryş ulgamyny hödürleýär

  3. Tehniki hyzmat: müşderiniň islegine görä, kwadrat hozy kesgitlemek tehnologiýasyny ulanmagy üpjün ediň

  4. Custöriteleşdirilen hyzmat: saýlan müňlerçe kategoriýa, öz islegleriňizi doly kanagatlandyryň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozlary ulanmak

  Poslamaýan polat inedördül hozlar esasan gurluşyk, gurluşyk materiallary, öý bezegi, senagat we magdançylyk, transport, elektrik energiýasy we beýleki pudaklarda ulanylýar. Kwadrat hozy hoz synp enjamlaryna degişlidir, kiçi göwrümi, aýratynlyklary üýtgeýär, isleg uly.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler