asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan çeňňek

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  T Nut, DIN508
 • Ady:
  Poslamaýan polatdan ýasalan çeňňek
 • Material:
  304
 • Nominal diametri:
  M3-M12
 • Diş dişiniň görnüşi:
  gödek dişler
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan çukuryň beýany

  T hozy gaýyk hozy hem diýilýär, T hozynyň güýji süýşýän hozdan birneme pes, ýöne T hozynyň artykmaçlygy käbir köp deşikli, birikme, plastinka görnüşi, gurnamak aýratyn amatly. Typeewropa poslamaýan polatdan ýasalan T-hozlar 30/40/45 seriýasyna bölünýär. Aozhan ussahanasy esasan 201/304/316 poslamaýan polat T hozy öndürýär, doly spesifikasiýa, giň gerim, özleşdirmegi goldaýar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan çukuryň artykmaçlyklary

  1. Poslama garşy gowy öndürijilik

  2. Awtomatiki ýerleşiş, awtomatiki gulplamak

  3. Işlemek aňsat, wagt we güýji tygşytlamak

  4. Gurmak we aýyrmak aňsat, iş netijeliligini ýokarlandyrmak

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1.Integrity: 2016-2018 ýyllyk 3 karz karzyny yzygiderli 3 kärhana gazandy

  2. Hil: saýlanan ýokary hilli çig mal, her hil prosesine berk gözegçilik

  3. Bahasy: poslamaýan polat T-hoz çeşmesiniň zawod üpjünçiligi, orta girdeji bahasy tapawudy ýok

  4. Hyzmat: satuwdan soň gönüden-göni jogapkär öndürijiler, islendik hil meselesi mugt gaýdyp gelýärler

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan çukur hozy

  T-slot hozy, profil birleşdiriji ulgamda umumy birleşdiriji elementdir. T hozynyň wezipesi, beýleki birleşdiriji enjamlary kesgitlenen profil çukuryna gurmakdyr. Gurnama prosesi wagtynda awtomatiki ýerleşdirilip we awtomatiki usulda gulplanyp bilner.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler